Công ty tnhh ohnoseiko việt nam

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến
Online Support -
trang-thiet-bi

Trang thiết bị

Danh sách thiết bị

Danh sách thiết bị

Wire cut EDM Fanuc Alpha iC

Wire cut EDM Fanuc Alpha iC

 Measuring Microscope

Measuring Microscope

Lather

Lather OKUMA Genos L250 Max Ø250

CMM

CMM

HEXAGON EXPLORER 04.05.04

Machining Centers

BROTHER S500X1

Wire cut EDM MV1200

MITSUBISHI MV1200